Menu

Kami menyediakan menu terbaik kami untuk anda

Salmon Shabu Shabu
Japanese
NQH-231

Rp169.000,-

"Salmon Shabu Shabu"
served with 

Ulasan Pelanggan

Share Menu :